PELLETBRANDERS

Pelletbranders zijn een goed alternatief voor het verwarmen van met name schuren, hallen, stallen, showrooms, kassen en andere (middel-)grote bedrijfsruimten. Ze hebben een rendement van meer dan 95% en zijn relatief goedkoop in gebruik. Ze kunnen worden gecombineerd met diverse soorten ventilatoren.

De door ons te leveren branders hebben een vermogen variërend van 10-15 kW tot zelfs 100-250 kW.

 

m4.jpegm14.jpegm15.jpeg
h2.jpegh7.jpegh14.jpeg